مقالات

جیره غذایی طوطیسانان

بدون شک تامین نیازهای غذایی بالانس شده حیوان خانگی به عهده صاحب اون است و هر گونه کمبودی در این زمینه اثرات خودش رو روی کیفیت پر نوک و ناخون استخوان و از همه مهمتر سیستم داخلی کبد و کلیه نمایان میکنه
ادامه...

جیره غذایی طوطیسانان

بدون شک تامین نیازهای غذایی بالانس شده حیوان خانگی به عهده صاحب اون است و هر گونه کمبودی در این زمینه اثرات خودش رو روی کیفیت پر نوک و ناخون استخوان و از همه مهمتر سیستم داخلی کبد و کلیه نمایان میکنه
جیره غذایی طوطیسانان

جیره غذایی طوطیسانان

بدون شک تامین نیازهای غذایی بالانس شده حیوان خانگی به عهده صاحب اون است و هر گونه کمبودی در این زمینه اثرات خودش رو روی کیفیت پر نوک و ناخون استخوان و از همه مهمتر سیستم داخلی کبد و کلیه نمایان میکنه

دفع مدفوع در طوطیسانان

سوال متدوال خیلی از دوستان این است که چرا پرندم صبح ها که مدفوع میکنه مدفوعش خیلی حجیم و گاها مقداری ابکی است؟
ادامه...

دفع مدفوع در طوطیسانان

سوال متدوال خیلی از دوستان این است که چرا پرندم صبح ها که مدفوع میکنه مدفوعش خیلی حجیم و گاها مقداری ابکی است؟
دفع مدفوع در طوطیسانان

دفع مدفوع در طوطیسانان

سوال متدوال خیلی از دوستان این است که چرا پرندم صبح ها که مدفوع میکنه مدفوعش خیلی حجیم و گاها مقداری ابکی است؟

پانسیون پرنده

پانسیون فقط یه اسم نیست یه دنیا تعهد پشت این اسم است. یک پانسیون مناسب باید شامل فضای کافی و مناسب برای نگهداری پرنده های گونه های مختلف و از همه مهمتر یک فرد یا افراد با تجربه کافی است که شناخت کافی از اصول نگهداری چند پرنده کنار هم رو داشته باشه .
ادامه...

پانسیون پرنده

پانسیون فقط یه اسم نیست یه دنیا تعهد پشت این اسم است. یک پانسیون مناسب باید شامل فضای کافی و مناسب برای نگهداری پرنده های گونه های مختلف و از همه مهمتر یک فرد یا افراد با تجربه کافی است که شناخت کافی از اصول نگهداری چند پرنده کنار هم رو داشته باشه .
پانسیون پرنده

پانسیون پرنده

پانسیون فقط یه اسم نیست یه دنیا تعهد پشت این اسم است. یک پانسیون مناسب باید شامل فضای کافی و مناسب برای نگهداری پرنده های گونه های مختلف و از همه مهمتر یک فرد یا افراد با تجربه کافی است که شناخت کافی از اصول نگهداری چند پرنده کنار هم رو داشته باشه .

روش های تعیین جنسیت برخی طوطیسانان

جنسیت برخی از گونه طوطیسانان را می تون از روی ظاهر آنها مشخص نمود، حال آنکه بسیاری از طوطیسانان، نظیر کاسکو، ماکائو، کواکر از نوع monomorphic هستند. این بدان معناست که میان جنس نر و ماده این تفاوت ظاهری چندانی مشاهده نمی شود. بنابراین، بهترین روش برای تعیین جنسیت این گونه از موجودات، استفاده از تست DNA می باشد. البته برخی خصوصیات ظاهری می تواند جنسیت آنها را به صورت حدثی تخمین بزند. در ادامه، روش تعیین جنسیت برخی از انواع طوطیسانان توضیح داده می شود
ادامه...

روش های تعیین جنسیت برخی طوطیسانان

جنسیت برخی از گونه طوطیسانان را می تون از روی ظاهر آنها مشخص نمود، حال آنکه بسیاری از طوطیسانان، نظیر کاسکو، ماکائو، کواکر از نوع monomorphic هستند. این بدان معناست که میان جنس نر و ماده این تفاوت ظاهری چندانی مشاهده نمی شود. بنابراین، بهترین روش برای تعیین جنسیت این گونه از موجودات، استفاده از تست DNA می باشد. البته برخی خصوصیات ظاهری می تواند جنسیت آنها را به صورت حدثی تخمین بزند. در ادامه، روش تعیین جنسیت برخی از انواع طوطیسانان توضیح داده می شود
روش های تعیین جنسیت برخی طوطیسانان

روش های تعیین جنسیت برخی طوطیسانان

جنسیت برخی از گونه طوطیسانان را می تون از روی ظاهر آنها مشخص نمود، حال آنکه بسیاری از طوطیسانان، نظیر کاسکو، ماکائو، کواکر از نوع monomorphic هستند. این بدان معناست که میان جنس نر و ماده این تفاوت ظاهری چندانی مشاهده نمی شود. بنابراین، بهترین روش برای تعیین جنسیت این گونه از موجودات، استفاده از تست DNA می باشد. البته برخی خصوصیات ظاهری می تواند جنسیت آنها را به صورت حدثی تخمین بزند. در ادامه، روش تعیین جنسیت برخی از انواع طوطیسانان توضیح داده می شود

برنامه غذایی عروس هلندی وطوطی سانان کوچک

یک برنامه غذایی صحیح و بالانس شده ضامن سلامت و طول عمر پرنده شماست.
ادامه...

برنامه غذایی عروس هلندی وطوطی سانان کوچک

یک برنامه غذایی صحیح و بالانس شده ضامن سلامت و طول عمر پرنده شماست.
برنامه غذایی عروس هلندی وطوطی سانان کوچک

برنامه غذایی عروس هلندی وطوطی سانان کوچک

یک برنامه غذایی صحیح و بالانس شده ضامن سلامت و طول عمر پرنده شماست.
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.