روش های تعیین جنسیت برخی طوطیسانان
جمع آوری: م. شادالوئی  1397/09/03 

روش های تعیین جنسیت برخی طوطیسانان:

جنسیت برخی از گونه طوطیسانان را می تون از روی ظاهر آنها مشخص نمود، حال آنکه بسیاری از طوطیسانان، نظیر کاسکو، ماکائو، کواکر از نوع monomorphic هستند. این بدان معناست که میان جنس نر و ماده این تفاوت ظاهری چندانی مشاهده نمی شود. بنابراین، بهترین روش برای تعیین جنسیت این گونه از موجودات، استفاده از تست DNA می باشد. البته برخی خصوصیات ظاهری می تواند جنسیت آنها را به صورت حدثی تخمین بزند.

در ادامه، روش تعیین جنسیت برخی از انواع طوطیسانان توضیح داده می شود:

عروس هلندی

عروس های هلندی نر معمولا آواز می خوانند، در حالی که ماده ها نسبت به آنها ساکت تر بوده و صدایی شبیه تک جیغ دارند.

در نوع خاکستری، نر ها معمولا دارای پرهای زرد رنگی در ناحیه سر می باشند و ماده ها دارای سر خاکستری رنگ می باشند.

نرها معمولا برای جلب توجه ماده و اعلام مالکیت، به اجسام به صورت متوالی نوک میزنند.

در برخی نژادها نیز، ماده ها در زیر بال خود دارای خالهای زرد رنگی می باشند.

کواکر (راهب)

تنها راه تعیین جنسیت این گونه، استفاده از تست DNA یا لاپاروسکوپی می باشد.

در دوره های هورمونی، نرها دمشان را به صورت افقی و ماده ها به صورت بالا به پایین حرکت می دهند.

به غیر از موارد تجربی ذکر شده، باید منتظر باشید تا ماده تخم گذاری کند.

کاسکو

کاسکوی نر از لحاظ جثه، بزرگتر از کاسکوی ماده است. قد نرها معمولا ۳۱ تا ۳۶ سانتی متر و قد ماده ها کمتر از ۳۱ سانتی متر است.

در کاسکوی نر خط انتهای چشم به شکل کشیده و تیز می باشد در حالیکه کاسکوی ماده خط چشمی گرد و دایره ای شکل دارد.

کاسکوی ماده در زیر بدن خود دارای پرهایی با رنگ خاکستری روشن میباشد در حالیکه برای نرها این پرها تیره تر است.

برخی عادات رفتاری، نظیر بلند کردن پا و یا خم شدن در برابر یکدیگر نیز می تواند تا حدی نشان دهنده نر و ماده بودن باشد.

ملنگو

بعد از 3سالگی، حلقه ای دور گردن ملنگوها ظاهر می شود. حلقه گردن طوطی ملنگوی نر پر رنگ و واضح می باشد در حالیکه حلقه گردن ملنگوی ماده بسیار کمرنگ است.

صورت ملنگوی ماده نیز گرد تر از ملنگوی نر می باشد.

طوطی سنگال

در طوطی سنگالی نر پرهای زیر دم به رنگ زرد می باشد و در طوطی سنگالی ماده، پرهای این بخش ترکیب رنگ زرد و سبز دارند.

 

اکلکتوس

در میان طوطیسانان، تعیین جنسیت اکلکتوس بسیار راحت می باشد.

اکلکتوس نر، عمدتا به رنگ سبز، با رگه هایی از رنگ قرمز روی بالها و کناره های بدنش می باشد و اکلکتوس ماده دارای ترکیبات رنگ قرمز، آبی و بنفش می باشد.

 

در پایان مجدد تاکید می گردد که روش های ذکر شده در مورد اکثر طوطیسانان به صورت تجربی می باشد و برای تعیین جنسیت آنها به صورت قطعی، آزمایش DNA الزامی می باشد.

 

 

نظرات کاربران
ارسال نظر